“فافق” در مسیر تحقق اهداف ، رشد و شکوفایی

دو خبر مهم، افزایش سرمایه هلدینگ صنایع مس افق کرمان و افشای قرارداد قراضه مس مورد تایید سازمان بورس قرار گرفت. مهندس محمد حسین زینلی مدیرعامل […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام ) به شماره ثبت 14019 و شناسه ملی 10630061317 بدینوسیله […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان(سهامی عام) به شماره ثبت14019و شناسه ملی10630061317   بدینوسیله به اطلاع  کلیه سهامداران […]

تقسیم سود و تصویب افزایش سرمایه در مجمع «فافق»

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع مس افق کرمان با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی برگزار شد. […]