اعلام نتایج نهایی آزمون ارزیابی و جذب نیروی انسانی در مجتمع مس درآلو

اعلام نتایج نهایی آزمون ارزیابی و جذب نیروی انسانی در مجتمع مس درآلو مهندس پورافغان مدیر عامل شرکت صنایع مس افق کرمان اظهار داشت :نتیجه آزمون […]

اعلام زمان برگزاری آزمون استخدامی شرکت صنایع مس افق کرمان جهت ارائه خدمات به مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک

مهندس پورافغان مدیر عامل شرکت صنایع مس افق کرمان خبر داد : زمان برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروی انسانی شرکت صنایع مس افق کرمان جهت ارائه […]

گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی شرکت صنایع مس افق کرمان جهت ارائه خدمات به مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک

گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی شرکت صنایع مس افق کرمان جهت ارائه خدمات به مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک    
اطلاعیه

اطلاعیه دعوت به مصاحبه آزمون نیرو انسانی مجتمع های مس سرچشمه و شهربابک

بسمه تعالی احتراما به اطلاع دعوت شدگان به مصاحبه آزمون نیرو انسانی مجتمع های مس سرچشمه و شهربابک می رساند جهت تکمیل پرونده برای مصاحبه ، […]