مجمع عمومي عادي ساليانه

اطلاعیه در خصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

سهامداران محترم ، در راستای برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (آگهی مجمع) به استحضار می رساند با عنایت […]