مناقصات و مزایدات

مناقصه

مناقصه دو دستگاه خودروی وانت نیسان

فرم استعلام قیمت ماشین آلات استیجاری

فرم استعلام 

آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار(پروژه اجرای مقاوم سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس)

  پروژه اجرای مقاوم سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس ” آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار – مرحله اول ” شرکت […]
فراخوان

آگهی فراخوان

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به خرید قراضه مسی بصورت شمش بر اساس میانگین عیار 97% با ابعاد و آنالیز اعلامی از […]