اطلاعیه

تاییدیه درج نماد معاملاتی شرکت صنایع مس افق کرمان (فافق) در بازار فرابورس ایران

اطلاعیه آگهی جذب نیرو شرکت صنایع مس افق کرمان

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به منظور ارائه خدمات به مجتمع‌های مس سرچشمه ی رفسنجان و […]

اطلاعیه ثبت نام سهامداران در سامانه سجام

اطلاعیه ثبت نام سهامداران در سامانه سجام شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام ) به شماره ثبت 14019 و شناسه ملی 10630061317 بدینوسیله به اطلاع […]
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

با حضور حدود 66/4 درصد صاحبان سهام مجمع شرکت صنایع مس افق کرمان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان ( سهامی عام ) به ‌منظور ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند […]