شركت صنايع مس افق كرمان

اطلاعیه پرداخت سود فافق سال مالی 1401

با توجه به پیگیری های برخی از سهامداران محترم شرکت صنایع مس افق کرمان در خصوص عدم دریافت سود سهام سال 1401 که از طریق شرکت […]
اطلاعیه

اطلاعیه پرداخت پیش از موعد سود سهام سال 1401 شرکت صنایع مس افق کرمان

http://B2n.ir/h85286

آگهی مزایده عمومی شرکت راهوار مس

تصویب افزایش سرمایه در 5 شرکت‌ زیر مجموعه فافق

مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان اعلام نمود. 5 شرکت ازشرکت های زیر مجموعه هلدینگ صنایع مس افق کرمان طی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با […]