آگهی مزایده عمومی

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطی موجود در انبارهای خود به آدرس :شهر مس سرچشمه ، انتهای بلوار ایثارگران […]

با پتانسیل های مس افق کرمان بیشتر آشنا شوید

شرکت صنایع مس  افق کرمان با دارا بودن 5 شرکت زیرمجموعه (شرکت ارفع سازان کرمان-شرکت فنی ومهندسی و خدماتی همگامان مس-شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه […]

پیام تقدیر و تشکر مدیرعامل هلدینگ صنایع مس افق کرمان از سهامداران

قدردان حسن نیت و اعتماد شما سهامداران هستیم خـداوند بزرگ را شـاکریم که امروز هلدینگ صنایع مس افق کرمان  با ریل گذاری صحیح و اراده  مصمم […]

تقسیم سود و تصویب افزایش سرمایه در مجمع «فافق»

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع مس افق کرمان با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی برگزار شد. […]