گزارش تصویری: برگزاری نهمین دوره نشست خاطره با بازخوانی خاطرات یاران حاج قاسم