گزارش تصویری: برگزاری مسابقه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی