گزارش تصویری : برگزاری آزمون استخدامی شرکت صنایع مس افق کرمان در حوزه شهربابک