گزارش تصویری: برگزاری نمایشگاه توانمندیهای مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان