جذب نیروی انسانی
آزمون استخدامی جذب500 نفر نیروی انسانی درکارخانه معدن مس درآلو توسط شرکت صنایع مس افق کرمان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش خودرو سواری MG تیپ GS  مدل 2016 میلادی رنگ سفید متالیک به قیمت پایه 12.545.000.000 ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از خودرو فوق و دریافت فرم پیشنهاد قیمت مزایده از نشر این آگهی به مدت ده روز همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 16با شماره 034-34312805 داخلی 342  تماس حاصل فرمایند .

شرایط شرکت در مزایده عمومی :

1 – داشتن اهلیت قانونی

2- دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده

3- تسلیم یک فقره چک (بانکی ، نقدی) در وجه فروشنده جهت تضمین شرکت در مزایده (معادل 10 % قیمت پیشنهادی )

4- مزایده گذار در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهادات ناقص ، مخدوش ، مشروط  یا فاقد ضمانت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- در صورت استنکاف برنده مزایده از قیمت پیشنهادی بیع، سپرده او به نفع شرکت ضبط و با نفر دوم مزایده قرارداد منعقد خواهد شد و این امر قابل تسری بر سایر برندگان به ترتیب توالی خواهد بود.

6-به قیمت پایه مزایده مبلغ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

7- موضوع سپرده شرکت در مزایده و قیمت پیشنهادی به انضمام سایر مدارک مورد نظر به صورت محرمانه و بایستی در دو پاکت )الف ( شامل ضمانت نامه(سفته ،چک))ب( شامل قیمت پیشنهادی  و به صورت سربسته به دفتر مذکور واقع در استان کرمان – رفسنجان – سرچشمه انتهای بلوار ایثارگران دفتر شرکت صنایع مس افق کرمان با کد پستی 7617674988 طبقه دوم دفتر مدیر امور حراست  آقای پوراحمدیان تسلیم گردد.

تبصره: ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده میباشد.

دریافت فرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *