گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی مس دره‌آلو

  

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان(سهامی عام) به شماره ثبت14019و شناسه ملی10630061317 بدینوسیله به اطلاع  کلیه سهامداران ، […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی د عوت به مجمع عمومی  عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام ) به شماره ثبت 14019 و شناسه ملی 10630061317 […]
جذب نیروی انسانی

آزمون استخدامی جذب500 نفر نیروی انسانی درکارخانه معدن مس درآلو توسط شرکت صنایع مس افق کرمان

مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان خبر داد آزمون استخدامی جذب500 نفر نیروی انسانی درکارخانه معدن مس درآلو توسط شرکت صنایع مس افق کرمان شرکت صنایع […]