آگهی مزایده عمومی

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطی موجود در انبارهای خود به آدرس :شهر مس سرچشمه ، انتهای بلوار ایثارگران […]

آگهی مزایده فروش خودرو

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش خودرو سواری MG تیپ GS  مدل 2016 میلادی رنگ سفید متالیک به قیمت پایه 12.545.000.000 […]