گزارش تصویری جلسه بیمه تکمیلی

حلسه مدیران هلدینگ و شرکتهای تابعه صنایع مس افق با کارگذاری بیمه دامون در خصوص بیمه تکمیلی درمان.  
اطلاعیه

اطلاعیه دعوت به مصاحبه آزمون جذب نیرو انسانی مجتمع مس درآلو

بسمه تعالی احتراما به اطلاع دعوت شدگان به مصاحبه آزمون جذب نیرو انسانی مجتمع مس درآلو می رساند جهت تکمیل پرونده برای مصاحبه ، ابتدا  نسبت […]