مناقصات و مزایدات

آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار(پروژه اجرای مقاوم سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس)

  پروژه اجرای مقاوم سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس ” آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار – مرحله اول ” شرکت […]

فرم استعلام قیمت ماشین آلات استیجاری

فرم استعلام 
مناقصه

مناقصه دو دستگاه خودروی وانت نیسان