مناقصات و مزایدات

آگهی مزایده عمومی شرکت راهوار مس

آگهی مزایده فروش خودرو

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش خودرو سواری MG تیپ GS  مدل 2016 میلادی رنگ سفید متالیک به قیمت پایه 12.545.000.000 […]
مناقصه

آگهی مناقصه یک دستگاه مینی بوس (شرکت ارفع سازان)

آگهی شناسایی پیمانکار74-1401 (تجدید) شرکت ارفع سازان کرمان  در نظر دارد، سرویس پرسنل شرکت از شهر رفسنجان به شهر مس سرچشمه و بالعکس، به وسیله یک […]