بیانیه ماموریت شرکت

 • شرکت صنایع مس افق کرمان یک هلدینگ است، برای:

  سرمایه گذاری و مدیریت سبد سرمایه گذاریها در حوزه های مختلف کسب و کار در قالب سرمایه گذاریهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در بازارهای پول و سرمایه

  مدیریت بنگاه داری

  ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 • این هلدینگ برای کسب رضایت ذینفعان، شامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه،موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و کارکنان و بازنشستگان صنعت مس، سایر سهامداران و ذینفعان حقیقی و حقوقی و همچنین، خلق ثروت، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و سرمایه ها، در حوزه صنعت مس و یا سایر صنایع سودآور فعالیت می کند.

  این هلدینگ دستیابی به مقاصد خود را با اطمینان از بازگشت سرمایه با نرخ بازدهی مطلوب و با بهره وری بالا و کسب مزیت رقابتی پایدار با بکارگیری فن آوری های نوین، منابع اقتصادی کارا و با تکیه بر دانش، خلاقیت و مشارکت دنبال می کند.

 

چشم انداز شرکت

 • شرکتی پویا و دارای منابع انسانی شایسته

 • برخورداری از ساختاری چابک و فرآیندهای کارآمد

 • نوآور در عرضه و ترویج خدمات در راستای نیازهای شرکت سرمایه گذاری و شرکت ملی صنایع مس و سایر مشتریان

ارزشهای بنیادین شرکت

حفظ کرامت انسانی
توسعه ی پایدار
سودآوری
شفافیت مالی و عملیاتی