اسامي معاونين و مديران اجرايي سمت
رضا علي بافقي معاون مالي و اقتصادي
عباس پورافغان معاون امور شركتها و پشتيباني
امين كارگرزاده مدير مالي