**فرم دریافت سود**

 

1- مراحل پرداخت سود سهام شرکت به چه صورت بوده است ؟

شرکت صنایع مس افق کرمان بر اساس جدول  زیرتا کنون  در 3 نوبت سود سالانه خود را تقسیم  و پرداخت نموده است :

شرح       مبلغ سود هرسهم(ریال)         نحوه پرداخت

سود سهام1398     200       از طریق بانک صادرات

سودسهام1399      250       از طریق بانک صادرات

سودسهام1400      400       از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی (سجام)

 

سهامدارانی که سود سهام خود را  در هر مرحله دریافت نکرده اند بایستی پس از ثبت نام در سامانه سجام  با مراجعه به سایت شرکت صنایع مس افق کرمان  به آدرس kcico.ir  – قسمت امور سهام -فرم پرداخت سود را دانلود نموده و پس از تکمیل براساس نکات مندرج در فرم  مزیور به همراه تصویر شناسنامه  و کارت ملی جهت دریافت سود به امور سهام شرکت ارسال نمایند.لازم به ذکر است   مبنای پرداخت سود سهام سال 1400 بر اساس تعداد سهام در تاریخ مجمع 1400 و قبل از افزایش سرمایه می باشد.

 

2- چرا سهام شرکت صنایع مس افق کرمان با نماد فافق در سبد سهام نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه سامانه سمات(ذینفعان بورس  (ddn.csdiran.com قابل رویت نیست ؟

مورد فوق به علت عدم تطابق اطلاعات فردی اشخاص می باشد لذا سهامداران محترمی که تاکنون به علت نقص اطلاعات و عدم ثبت نام در سامانه سجام به آنها سهام تخصیص داده نشده است می بایست نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت اقدام و سپس با مراجعه به سایت شرکت صنایع مس افق کرمان  به آدرس kcico.ir  – قسمت امور سهام -فرم تخصیص سهام را دانلود نموده و پس از تکمیل براساس نکات مندرج در فرم  مزیور به همراه تصویر شناسنامه  و کارت ملی جهت تخصیص سهام به امور سهام شرکت ارسال نمایند.

 

3- چرا سهام شرکت صنایع مس افق کرمان با نماد فافق در پرتفوی نزد کارگزاری برخی سهامداران قابل رویت نمی باشد ؟

سهامداران محترمی که اطلاعاتشان در سامانه ذینفعان بورس کامل و دارایی سهام افق  در این سامانه قابل رویت است می بایست نسبت به تغییر کارگزار ناظر نزد کارگزاری خود اقدام نمایند تا سهام فافق به لیست دارایی آنها در سبد سهام کارگزاری اضافه و قابل معامله گردد.

 

4- انتقال سهام سهامداران متوفی به چه صورت می باشد ؟

1-4- وراث سهامداران متوفی که سهام شرکت به فرد متوفی تخصیص داده  شده بایستی از طریق دفاتر پیشخوان و مراجع ذیصلاح اقدامات لازم را درخصوص تفکیک و انتقال سهام به عمل آورند.

2-4- واراث سهامداران متوفی که در هنگام فوت ، سهام شرکت به فرد متوفی  تخصیص داده نشده  است بایستی به امور سهام  شرکت جهت اخذ معرفی نامه تفکیک سهام از دفاتر اسناد رسمی و همچنین انجام مراحل اداری مراجعه نمایند.