اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی (فافق1)

با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت صنایع مس افق کرمان در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران (فافق1)، نماد معاملاتی مذکور چهارشنبه مورخ 1400/06/10 گشایش […]