پیام تقدیر و تشکر مدیرعامل هلدینگ صنایع مس افق کرمان از سهامداران

قدردان حسن نیت و اعتماد شما سهامداران هستیم خـداوند بزرگ را شـاکریم که امروز هلدینگ صنایع مس افق کرمان  با ریل گذاری صحیح و اراده  مصمم […]

تقسیم سود و تصویب افزایش سرمایه در مجمع «فافق»

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع مس افق کرمان با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی برگزار شد. […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان(سهامی عام) به شماره ثبت14019و شناسه ملی10630061317   بدینوسیله به اطلاع  کلیه سهامداران […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام ) به شماره ثبت 14019 و شناسه ملی 10630061317 بدینوسیله […]