اهم قراردادهاي جاري شركت ارفع سازان

رديف نام قرارداد یا پروژه های جاری شماره قرارداد
1 تعمیر و نگهداری تاسیسات شهر مس 3218
2 تامین جرثقیل مورد نیاز کارفرما 3278
3 تامین ماشین آلات سنگین 3279
4 انجام عملیات مس جوری و اختلاط و بارگیری، توزین، حمل مواد سرد مصرفی کوره های کنورتور ذوب مجتمع مس سرچشمه 3250
5 تعمیرات ابنیه صنعتی و راههای ارتباطی 3225
6 تامین لیفتراک مورد نیاز کارفرما 3212
7 تعمیر و نگهداری سیستم فاضلاب مجتمع 3228
8 تعمیرات ابنیه صنعتی و راههای ارتباطی-خاتون اباد 3418
9 مدیریت تامین انواع سوخت مس سرچشمه-خاتون اباد-میدوک 3595
10 تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات مورد نیاز در محدوده دره گرگی 4215
11 تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات مورد نیاز در محدوده دره گرگی 5604
12 تامین جرثقیل های سیار مورد نیاز امور معدن مجتمع مس سرچشمه 20965392
13 عملیات نوسازی انشعابات آب منازل شهر مس سرچشمه(فاز 7) 20965429
14 انجام تعمیرات پل راه آهن ورودی مجتمع مس سرچشمه 20965428
15 اجرای کانال بتنی و جاده دسترسی کولینگ تاور امور ذوب مس سرچشمه 20965399

اهم قراردادهاي انجام شده شركت ارفع سازان

رديف نام قرارداد یا پروژه 
1