مناقصات و مزایدات

مناقصه

آگهی مناقصه یک دستگاه مینی بوس (شرکت ارفع سازان)

آگهی شناسایی پیمانکار74-1401 (تجدید) شرکت ارفع سازان کرمان  در نظر دارد، سرویس پرسنل شرکت از شهر رفسنجان به شهر مس سرچشمه و بالعکس، به وسیله یک […]
مناقصه

آگهی مناقصه یک دستگاه بیل چرخ زنجیری (شرکت ارفع سازان)

آگهی شناسایی پیمانکار76-1401 شرکت ارفع سازان کرمان  در نظر دارد یک دستگاه بیل چرخ زنجیری 210 به همراه چکش و پاکت برای انجام بارگیری، حمل سرباره […]

آگهی مزایده عمومی

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطی موجود در انبارهای خود به آدرس :شهر مس سرچشمه ، انتهای بلوار ایثارگران […]