اسامي هيئت مديره سمت در هيئت مديره
آرمان حسني رئيس هيئت مديره
محراب احمديان نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل
رضا هدايت عضو هيئت مديره
محمد رضا محمدي عضو هيئت مديره
حميدرضا سعيدي عزيز كندي عضو هيئت مديره